Jak učíme jazyky?

Pravidla, která jsou pro nás při výuce podstatná

Zaměřujeme se na to, co Vás zajímá

Jazyk užíváme jako prostředek, skrz který spolu objevujeme nové věci. Pokud Vás zajímá třeba téma osobního rozvoje a růstu, budete studovat osobní růst prostřednictvím daného jazyka. Proč? Protože tímto způsobem se Váš mozek zaměří na porozumění, nikoli na gramatická pravidla.

Pozorujeme a programujeme jazyk

Budete jazyk pozorovat. Bude třeba, abyste byli skutečně bdělí, protože jedině tak si budete schopni osvojit gramatická pravidla. Pozorováním stavby vět a slov rozpoznáte opakující se vzorce a posléze si je budete schopni zapamatovat i aktivně užívat. Zapomeňte na gramatická cvičení. Budeme Vám pomáhat si vzorců všímat a dostat je do aktivního používání.

Učíte se zážitkově

V lekcích se zaměřujeme na to, aby Vás jazyk bavil a přinášel vám nové poznání. Společně budete pracovat s různými videi, filmy, články na rozmanitá témata, písničkami, kvízy, hrami, knihami a učebnicemi pouze pokud vám pomohou doplnit výše zmíněné.

Poslech a mluvení v hlavních rolích

Poslech má stejný význam jako mluvení. V mnoha jazykových školách měří čas, kdy mluví lektor, aby zajistili, že mluví výrazně méně než studenti. S tím nesouhlasím. Malé dítě, když se přirozeně učí svůj rodný jazyk nejméně 3 roky pouze poslouchá, než začne mluvit. Abyste se mohli naučit kterýkoli jazyk, nejprve musíte poslouchat, poslouchat a poslouchat. Poslouchat a porozumět. Pouze poté jste schopní mluvit. Takže nejprve posloucháte, poznáváte, učíte se a pak mluvíte.

Opakování je matka moudrosti

Opakování je stejně důležité jako být pozorný ohledně stavby vět či slov. Což znamená, že budete dostávat domácí úkoly. Pouhých 10 minut denně postačí, abyste si prošli video nebo jeho část, které jsme již probrali v hodině. Pokud tak učiníte, mohu Vám zaručit, že uvidíte výsledky.