O 365 dní moudřejší, aneb jaký byl můj rok?

Solis Ortus - bilance roku

Pojďte se otočit za letošním rokem, abyste mohli vykročit na novou cestu.

Udělejte si bilanci toho, co se Vám povedlo, a co ne. Vytřiďte to, co si s sebou vezmete dál, a to, co už postrádá svůj smysl a funkci, zanechte v roce starém.